Wat zijn Cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën die tijdens het browsen informatie opslaan en ophalen. Over het algemeen kunnen deze technologieën heel verschillende doelen dienen, zoals u als gebruiker herkennen, informatie verkrijgen over uw surfgedrag of de manier waarop de inhoud wordt weergegeven te personaliseren. De specifieke toepassingen, worden hieronder beschreven.

Wie maakt gebruik van de cookieinformatie?

Bedrijfsnaam: GIFT CAMPAIGN, SL
NIF: B66221490
C/Pallars 99, 2e verdieping, kantoren 24 en 27. 08018, Barcelona.

Wat voor soort cookies bestaan er?

1. Volgens de entiteit die de cookies beheert:

 • • Eigen cookies: dit zijn cookies die naar uw computer worden gestuurd en exclusief door ons worden beheerd voor de beste werking van de website.
 • • Cookies van derden: dit zijn cookies die naar uw computer worden gestuurd en niet door ons maar door een derde partij worden beheerd.

2. Volgens de periode dat ze geactiveerd blijven:

 • • Sessiecookies: dit type cookie verzamelt en bewaart alleen gegevens terwijl de gebruiker de website bezoekt.
 • • Permanente cookies: via dit type cookie worden de gegevens nog steeds opgeslagen en kunnen ze worden geraadpleegd en verwerkt gedurende de periode die is bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie, en dit kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

3. Volgens het doel:

 • • Technische cookies: dit zijn cookies waarmee de gebruiker door de website, het platform of de applicatie kan navigeren en gebruik kan maken van de verschillende opties of diensten die deze aanbiedt, zoals het regelen van verkeer en datacommunicatie, het identificeren van de sessie, toegang tot delen van beperkte toegang , onthoud de elementen waaruit een bestelling bestaat, voer het aankoopproces van een bestelling uit, vraag om registratie of deelname aan een evenement, gebruik beveiligingselementen tijdens het browsen, sla inhoud op voor verspreiding van video's of geluid of deel inhoud via sociale netwerken.
 • • Personalisatiecookies: dit zijn cookies waarmee de gebruiker toegang krijgt tot de service met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken, zoals de taal, de regionale configuratie van waaruit toegang wordt verkregen tot de service, etc.
 • • Analysecookies: dit zijn cookies waarmee de verantwoordelijke persoon het gedrag van de gebruikers van de websites waarnaar ze zijn doorgelinkt, kan volgen en analyseren. De informatie die via dit type cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van websites, applicaties of platforms te meten en om browseprofielen aan te maken voor gebruikers van deze sites, applicaties en platforms, om verbeteringen aan te brengen in functie van de analyse van de gemaakte gebruiksgegevens door de gebruikers van de dienst.
 • • Advertentiecookies: dit zijn cookies die het beheer mogelijk maken, op de meest efficiënte manier, van de advertentieruimten die, indien van toepassing, zijn opgenomen in de website, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd op basis van de criteria zoals zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden weergegeven.
 • • Advertentiegedragscookies: dit zijn cookies die het beheer mogelijk maken, op de meest efficiënte manier, van de advertentieruimten die de uitgever, indien van toepassing, heeft opgenomen in zijn webpagina, applicatie of platform van waaruit hij de gevraagde dienst levert. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van gebruikers, verkregen door voortdurende observatie van hun surfgedrag, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om op basis daarvan advertenties weer te geven.

Welke soort cookies gebruikt deze website?

 

NaamSoortVervaldatumDoelEigen/derden
cookies_personalizationGebruikersgegevensPersistentFormulieren automatisch invullenEigen
cookies_analysesAnalysePersistentOm nieuwe sessies / bezoeken te bepalenDerden (Google analytics)
cookie_noticeAnalysePersistentVolg campagnesDerden (Google Adwords)

 

Vinden gegevensoverdrachten platas naar derde landen?

U kunt meer te weten komen over de overdrachten naar derde landen die, indien van toepassing, worden gedaan door de derde partijen die in dit cookiebeleid worden geïdentificeerd in hun overeenkomstige beleid (zie de links in de onderstaande paragraaf, in het gedeelte over cookies van derden).

Hoe blokkeer en schakel ik cookies uit?

We informeren u dat u in elk geval cookies kunt uitschakelen of blokkeren door uw browserinstellingen te activeren, zodat u de installatie van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u de installatie van cookies niet toestaat, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot sommige functies van deze website en dat uw ervaring als gebruiker op de website daarom minder bevredigend zal zijn.

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies toestaan, blokkeren of verwijderen door de opties van de op uw computer geïnstalleerde browser te configureren. Voor meer informatie over het aanpassen van uw cookie-instellingen in de volgende browsers verwijzen wij u naar de betreffende link:

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens?

Als gebruiker kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • • Recht op inzage: U heeft het recht om van de onderneming bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens wel of niet verwerkt worden, en zo ja, welke gegevens zij verwerken.
 • • Recht op rectificatie: U hebt het recht om van het bedrijf de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonlijke gegevens die u aanbelangen. In het rectificatieverzoek geeft u aan welke gegevens u wilt wijzigen.
 • • Recht van verzet: U hebt het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het legitieme belang van het bedrijf. In dit geval zal het bedrijf stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de behandeling kunnen aantonen die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van claims.
 • • Recht op verwijdering: U hebt het recht om van het bedrijf de verwijdering van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben te verkrijgen.
 • • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht voor het bedrijf om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder. Het is alleen mogelijk om dit recht uit te oefenen wanneer de behandeling is gebaseerd op de uitvoering van een contract of op uw toestemming en de behandeling wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.
 • • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens op te schorten wanneer: u de juistheid van de gegevens betwist, terwijl het bedrijf deze juistheid verifieert; u het recht heeft uitgeoefend om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, terwijl wordt nagegaan of de legitieme redenen van de onderneming prevaleren boven die van u als belanghebbende.
 • • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering: U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen heeft of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk treft.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering: U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen heeft of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk treft.

★ Reviews