Code of Conduct Gift Campaign

Ons bedrijf is ervan overtuigd dat we niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten en consumenten moeten voldoen, maar dat we deze verwachtingen moeten overstijgen. Daarom hebben we richtlijnen geadopteerd die de veiligheid, kwaliteit en integriteit van onze producten en bedrijfsprocessen waarborgen en hebben we ons gecommitteerd de rechten van individuen en milieu te respecteren. We hebben ons ten doel gesteld alle (lokale) wet- en regelgeving na te leven en uitsluitend zaken te doen op een ethisch verantwoorde en professionele manier. Daarbij zijn zowel het management & alle medewerkers binnen Gift Campaign verantwoordelijk voor het respecteren en naleven van deze Code of conduct.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Wij verplichten ons te voldoen aan alle (lokale en nationale) wet- en regelgeving die van toepassing is op onze industrie, met name ten aanzien van productveiligheid en milieu. Wij zullen voldoen aan alle vrijwillige normen die onze industrie hanteert voor producten en bedrijfsprocessen.
 • Bij afwezigheid van een eenduidige lokale wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid, milieu of arbeids- en werkomstandigheden, dient er gehandeld te worden naar de geest van deze bepalingen.
 • Wij tolereren geen kinderarbeid. Wij zullen voldoen aan alle bepalingen die gesteld zijn op het gebied van minimale leeftijd.
 • Wij tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid, welke gepaard gaat met fysiek en/of mentaal misbruik of enige andere vorm van fysieke en/of mentale straffen.
 • Wij verwelkomen en ondersteunen mensen van alle achtergronden en maken geen onderscheid tussen geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, nationaliteit, religie, etniciteit, cultuur, sociale status of handicap en behandelt iedereen met gelijke rechten. Discriminatie van individuen wordt niet getolereerd.
 • Wij zetten ons in voor de bescherming van het milieu, en zoeken actief naar manieren om elke negatieve impact op het milieu te verkleinen.

Onze werknemers

 • Wij zullen zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zullen ons houden aan alle gestelde (lokale) wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.
 • Alle medewerkers krijgen de instructie om hun werkprocessen en werkomgeving zo veilig mogelijk te houden om zodoende zichzelf en anderen te beschermen.
 • We erkennen en respecteren de vrijheid van onze werknemers om zich te verenigen en aan te sluiten bij een vakbond. Indien werknemers worden vertegenwoordigd door een, voor lokale wetgeving, erkende organisatie respecteren wij hun vrijheid collectief te onderhandelen.
 • Wij streven ernaar te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van salariëring, werkuren, aannamebeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk.
 • Alle medewerkers worden met waardigheid en respect behandeld. Ongepast gedrag, persoonlijke bedreigingen, pesterijen of beledigingen met racistische of seksistische termen zijn niet acceptabel.
 • Elke vorm van omkoping is strikt verboden voor medewerkers van Gift Campaign (Zowel actieve als passieve omkoping).

Onze klanten

 • De medewerkers van Gift Campaign benaderen onze klanten en zakenpartners altijd vriendelijk en servicegericht en behandelen hen altijd met respect.
 • De medewerkers van Gift Campaign behandelen informatie over klanten, leveranciers en medewerkers vertrouwelijk. Dit mag absoluut niet worden doorgegeven aan derden of worden gebruikt voor de voordelen van anderen.
 • Als Gift Campaign zien we het als onze plicht om altijd de beste kwaliteit/prijs aan te bieden aan onze klanten.

Onze leveranciers

 • Wij zullen enkel zaken doen met partners die gelijkgestemd zijn en ons keurmerk voor ethisch, professioneel en verantwoord zaken doen respecteren.
 • Alle partners, dienen te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en zullen wij op de hoogte brengen van onze gedragscode.
 • Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij hun bedrijfsprocessen dermate inrichten, dat wij ons beleid kunnen naleven.
★ Reviews